ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

प्रश्न पत्र श्रृंघला

www.hindiblog.tk
ഹിന്ദി ബ്ലോഗില്‍ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ 
അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
പോസ്റ്റിചേക്ക് പോകാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
രണ്ടാം ടേം പരീക്ഷക്കാവശ്യാമായ മാതൃകാചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ഹിന്ദി ബ്ലോഗില്‍ ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
സന്ദര്‍ശിക്കുക...

उलझनें सुलझें

           2014 മെയ് മാസത്തിലെ അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനം ലക്ഷ്യം വെച്ച മൊഡ്യൂളുകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു വിഷമസന്ധികള്‍ അഥവാ ഹാര്‍ഡ്സ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലമ്പൂര്‍-പൂക്കോട്ടുംപാടം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനും എസ്.ആര്‍.ജി അംഗവുമായ രഘുവീര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കാം.
ഹിന്ദി ബ്ലോഗ്
www.keralahindiblog.blogspot.com

     ഭാഷാപഠനം ലളിതവും രസകരവുമാക്കാനുള്ള ധാരാളം പദ്ധതികള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു വിന്ന് തനതു ശൈലിയിലും, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വാക്കിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും ഈ മേഖലയ്ക്ക് ശക്തി പകരാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അണ്ണാന്‍ കുഞ്ഞിനും തന്നാലായത് എന്നപോലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ നയിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബ്ലോഗുകളും അതിന്റേതായ സംഭാവനകള്‍ നല്കി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം