ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

ഹിന്ദി ബ്ലോഗ്...हिंदी ब्लोग...hindi blog

ഹിന്ദി ബ്ലോഗിനെ അതിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയില്‍ തന്നെ കേരളത്തിലെ അധ്യാപക-വിദ്യാര്‍ത്ഥി സമൂഹം കൈനീട്ടി ഏറ്റെടുത്തതില്‍ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള നാളുകളില്‍ കൂടുതല്‍ കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെ ഇടപെടല്‍ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ.....
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ
ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് ടീം

1 comment:

  1. hindi blog visit ചെയ്തു മകള്‍ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി thanks

    ReplyDelete