ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

ഹിന്ദി - മുകുളം

          പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കുട്ടികളില്‍ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും രവിമാഷ് തുടരുകയാണ്. ഒടുവിലായി കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ മുകുളം എന്ന പഠനസഹായിയില്‍ ഉല്‍പ്പെടുത്തിയ ഹിന്ദി ചോദ്യപ്പേപ്പറിനുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ദേശാഭിമാനി  ദിനപത്രത്തിലെ (അക്ഷരമുറ്റം 30-01-2013) ചോദ്യപ്പേപ്പറുകള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കി വിശ്രമമെടുക്കും മുന്‍പേയാണീ സാഹസമെന്നു കൂടി ഓര്‍ക്കണം. ഇതക്കെ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊന്നുണരാന്‍ ശ്രമിക്കാം അല്ലേ...?
            ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാം.....ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

No comments:

Post a Comment