ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

ജന്നാത്തുല്‍ ഫിര്‍ദൗസ് .......!


അടുപ്പമുള്ളവര്‍ക്കും അടുപ്പമില്ലാത്തവര്‍ക്കും ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ സഹായങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഈ എണ്‍പതാം വയസ്സിലും തന്റെ ഒറ്റമുറി വീടിന്റെ പടവുകള്‍ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഫാത്തിമാത്തയ്ക്ക് ഒന്നു മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം " ജന്നാത്തുല്‍ ഫിര്‍ദൗസ് "

No comments:

Post a Comment