ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ-ഹിന്ദി 2012

     പടിവാതില്‍ക്കല്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ദേവധാര്‍ ഹിന്ദി വേദി വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ മാതൃകാചോദ്യപ്പേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറക്കുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമെന്ന അവകാശവാദങ്ങളില്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദി തന്നെയാവട്ടെ ആദ്യം. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്.................
                                  

दूसरा कालांत मूल्यांकन 2012-13
देवधार सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल , तानूर , मलप्पुऱम
कक्षा : X                            HINDI                 समय :घंटे     स्कोर : 40


1. तालिका की पूर्ति करके लिखें : 2
पाठ
प्रोक्ति
लेखक
.......................
रेखाचित्र
महादेवी वर्मा
मनुष्यता
कविता
.......................
आदमी का बच्चा
.......................
यशपाल
........................
आत्मकथा
नादिरा ज़हीर

2. अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर उनका समानार्थी हिंदी शब्द रखकर निम्नलिखित अंश का पुनर्लेखन करें ।                                                                                        3
         गोपाल अपने बच्चे का vaccinationकराने के लिए hospitalपहुँचा। नर्स ने कहा, पहले temperatureदेखें ।
[ टीकाकरण , प्रयोगशाला , तापमान , अस्पताल ]

3. निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखें :                                       2
 • माली के बच्चे की मृत्यु से डौली दुखी होती है ।
 • डौली के घर में अकेलापन महसूस होती है ।
 • डौली पिल्लों के साथ खेलना पसंद करती है ।
 • पिल्लों को गरम पानी में डुबोकर मरवा देते है ।
4. निम्नलिखित चरित्रगत विशेषताओं से सकूबाई की विशेषताएँ चुनकर लिखें:      2
 • कठिन मेहनतकश मराठी औरत ।
 • अपने पिताजी और बहन वासंती को छोड़कर बंबई जाने से दुखी हुई ।
 • सकूबाई माँ-बाप की इकलौती बेटी है ।
सूचना : 5से 7तक प्रश्नों से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें:                (2x2=4)
5. प्रो.डी.कुमार कहने लगे - “आप सब डॉक्टर है। आप के लिए एक ही संसार है, रेगियों का संसार। वे ही आपकी खुशी व रंज है।“
' डॉक्टर का काम दुनिया का महत्वपूर्ण पेशा है '- आपका क्या विचार है ?

6. 'दूधो नहाओ ' का आशीर्वाद महादेवी के घर में कैसे प्रतिफलित होने लगा ?

7. जीवन की सुख-सुविधाओं में मदांध होकर जीनेवालों को कवि क्या उपदेश देना चाहते है ?

सूचना : 8 से 10 तक प्रश्नों से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें ।           (2x4=8)

8. एनॉटमी हॉल के अनुभव के बारे में देवधास ने अपनी डायरी में लिखा। डायरी का वह पन्ना कल्पना करके लिखें ।

9. "समाज बदल रहा है, मानवीय मूल्य नष्ट हो रहा है "- मनुष्यता नामक कविता के आधार पर एक लेख लिखें ।

10. जीवनवृत्त पढ़कर सकूबाई का जीवनी तैयार करें ।
                               नाम : शकुंतला (सकूबाई )
                     पिता का नाम : तुकराम जामडे
                     माता का नाम : लक्ष्मी
                      भाई – बहन : नितिन , वासंती
                          मातृभाषा : मराठी
                               काम : नौकरानी
                              शिक्षा : अनपढ़
                            परिवार : एक बेटी
 
कवितांश पढ़ें :
                                  आज निर्मम हो गया इनसान,
                                  एक ऐसा भी समय था,
                                  कांपता मानव हृदय था,
                                  बात सुनकर, हो गया कोई बलिदान।
                                                 एक ऐसा भी समय है
                                                 हो गया पत्थर हृदय है
                                                 एक देता शीश, सोता एक चादर तान,
                                                 आज निर्मम हो गया इनसान।
[ चादर तानकर सोना = മൂടി പുതച്ച് ഉറങ്ങുക‌, शीश देना = ബലിയര്‍പ്പിക്കുക ]

11. कवि ने इनसान के किस स्वभाव की ओर संकेत किया है ?                                  1
( निर्ममता , दया , त्याग )
12. आज के ज़माने और पुराने ज़माने में अंतर क्या है ?                                          1

13. उपर्युक्त कवितांश का भाव लिखें ।                                                             3

14. " प्रभु ने इन्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। मरने के बाद भी ये लोग अपनी जाति के काम आते हैं ‍।"
-यहाँ अवयवदान की महत्व की सूचना देते हुए पोस्टर तैयार करें ।                                3

15. निम्नलिखित अंश का संशोधन करके लिखें ।                                                 3
  संजीव की बेटा राहुल मेरे बेटी के साथ पढ़ता है । संजीव दोस्त मेरा है

16. उचित योजकों की सगायता से वाक्यों को मिलाएँ -                                          2
 •   वहाँ फूल है । वहाँ खुशबू है ।
 •   मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की जीवन शैली बदल गयी है।
  [ क्योंकि , कि, इसलिए ]
17. उनका विवाह हुआ ।
         रेखांकित शब्द के बदले ' शादी ' शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखें ।                    1
खंड पढ़ें और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखें ।
       वह एक धीर एवं साहसी सैनिक था। अपने देश की सेना का नेतृत्व करनेवाला सेनानायक। उन दिनों दुश्मन सेना के साथ उनका युद्ध चल रहा था । दोनों सेनाओं में काफी विनाश हो चुका था। रात को सौनिकों ने देखा कि सेनानायक कहीं जा रहा है। सैनिकों ने चुपचाप उनका पीछा किया। उन्होंने देखा कि सेनानायक युद्ध के मैदान में घायल पड़े सैनिकों की सेवा कर रहा है। घावों में पट्टी बाँध रहा है और दवा लगा रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें शत्रु पक्ष के घायल सैनिक भी थे ।

18. सैनिकों ने किसका पीछा किया ?                                                            1

19. सेनानायक की चरित्रगत विशेषताएँ लिखिए ।                                                 2

20. ' वह एक धीर एवं साहसी सैनिक था।'
             इस वाक्य से विशेषणशब्द चुनकर लिखें।                                            1

21. ' उन्होने ' में सर्वनाम है ------ ( वह, वे, ने )                                       1

**************************
तैयारी : बीना.के & जय़्दीप.के
हिंदी अध्यापक
देवधार उच्च माध्यमिक स्कूल,तानूर,मलप्पुऱम
**************************
PDF केलिए दबाएँ....


पाठक :

No comments:

Post a Comment