ഹിന്ദി ബ്ലോഗ് www.keralahindiblog.blogspot.in എന്ന വിലാസമുപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. hindiblog.tk യില്ലും ബ്ലോഗ് ലഭ്യമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷ് റിവിഷന്‍

         ഇനി മാതൃകാ/യുനിറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ പൂരക്കാലം. അധ്യാപകര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ധാരാളം ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദിവേദിയും കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരു സഹായിയാവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
            പതിവു പോലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ വൈവിധ്യവുമായി ദേവധാറിലെ നാരായണന്‍ മാഷെത്തി. ഹിന്ദിവേദിയുടെ അക്കാദവിക് ഡസ്ക്കില്‍ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും ചോദ്യപേപ്പറുമായി മാഷിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏതായാലും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ഒന്ന പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
                 ( അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാന്‍ മറക്കരുതേ..)
 
                REVISION  TEST - 1                REVISION TEST - 2

                REVISION  TEST - 3                 REVISION TEST - 4

                REVISION  TEST - 5                  REVISION TEST - 6

                REVISION  TEST - 7                  REVISION TEST - 8

                REVISION  TEST - 9                  REVISION TEST -10

                REVISION  TEST -11                 REVISION TEST -12

                REVISION  TEST -13

                  ദേവധാര്‍ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ ബ്ലോഗീല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു കമന്റിടാന്‍ മറക്കരുതേ സുഹൃത്തേ .......

No comments:

Post a Comment